Cenik konzultacije

Storitev Cena (EUR)

Konzultacije RGCC

60

Posvet za vitaminske terapije

25

 

*DDV ni obračunan na podlagi druge točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 za tiste zdravstvene storitve, ki se opravijo z namenom varovanja in ohranjanja zdravja ter zdravljenja. Cenik velja od 1.8.2020.

Vse cene so v evrih (€)