IMG_6684

Jerneja Breznik

Študij je opravila na Fakulteti za šport v Ljubljani. Delovne izkušnje si je pridobivala že tekom študija z vodenjem raznolikih rekreacijskih vadb. Po končanem magistrskem študiju se je začela posvečati predvsem vadbam z osebami po poškodbah, z onkološkimi bolnicami in z osebami s prisotnimi kroničnimi obolenji.