Simona Kramar Jaki

Leta 1997 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Po končanem študiju in opravljenem strokovnem izpitu, je ves čas opravljala klinična dela s pacienti. Leta 2008 je uspešno končala mednarodno šolo akupunkture na Fakulteti za šport. Leta 2009 je pridobila naziv specialistka družinske medicine.

V letih kliničnega dela je dobila številne izkušnje z zdravljenjem in vodenjem bolnikov v ambulanti družinske medicine, posebno se posveča zdravljenju kronične bolečine.