Dr. Viljem Haris Topčič, dr. med.

Dr. Viljem Haris Topčič, dr. med. je od leta 2001 do 2002 prostovoljno delal na
Oddelku za plastično, rekonstrukcijsko in estetsko kirurgijo v UKC Ljubljana, med
letoma 2003 in 2005 pa na Oddelku za kardiovaskularno kirurgijo. Leta 2005
zaključil študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Januarja 2006 se je pridružil
asist. Dr. Gregoriču na Oddelku za kardiologijo v Houstonu, na Teksas Heart
Institute, v St. Lukes Hospital, nato pa istega leta pričel z delom v UKC Ljubljana,
ter se leta 2008 zaposlil kot specializant kirurgije. Leta 2014 je opravil zaključni
izpit iz splošne kirurgije in se zaposlil na urgenci v Univerzitetnem kliničnem
centru v Ljubljani. Hkrati ob zaposlitvi na urgenci je pričel še s specializacijo
plastične kirurgije. Do leta 2016 je opravljal specializacijo na kliničnem oddeleku
za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline v UKC Ljubljana.
Med tem je konec marca 2016 pod mentorstvom prof. dr. Boruta Geršaka,
dokončal doktorsko raziskovalno nalogo z naslovom »Vpliv nekaterih dejavnikov
na intraoperativno izmerjen pretok in indeks pulzabilnosti koronarnih arterij« ter
prejel naziv doktor znanosti.
Konec leta 2016 je opravil specialistični izpit iz plastične, rekostruktivne in
estetske kirurgije in se zaposlil na istoimenskem oddelku v UKC Ljubljana.
Januarja 2017 je opravil še Evropski specialistični izpit iz plastične kirurgije v
Bruslju in s tem postal član t.i. Evropskega združenja plastičnih kirurgov
''European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery'', ter si pridobil
naziv ''Board certified plastic surgeon''.
Istega leta je pridobil tudi akademski naziv asistent za področje plastične in
estetske kirurgije.
Kmalu za tem je nadeljeval svojo kariero še v zasebnem sektorju in se junija
2017 zaposlil v kliniki Estetika Fabjan, kjer je opravljal delo tako doma kot v tujini.
Leta 2019 je v Glasgowu opravil še vse potrebne izpite za sprejem v Zdravniško
zbornico Velike Britanije (GMC), v katero je bil nato uradno sprejet 20.02.2020 in
nemudoma pričel z delom na zasebni kliniki v Glasgowu ter v zasebni bolnišnici
Ross Hall. Hkrati se je vsak mesec za vračal tudi v Slovenijo, kjer je najemal
operacijsko dvorano na Kliniki Simed in Kliniki Fabjan in skrbel za svoje paciente
v domovini.
Z letom 2021 se je z družino vrnil v Slovenijo kjer se je na podlagi
novopridobljenih izkušenj tako s kirurškega, kot tudi poslovnega vidika odločil
odpreti lastno kliniko, zaradi česar je zaprl obstoječi s.p. in odprl novo podjetje
(d.o.o.) z namenom nakupa in ureditve lastnih poslovnih prostorov z lastno
operacijsko dvorano. Hkrati se je povezal s kolegi iz komplementarnih dejavnosti,
ki so izrazili zanimanje za delo na novonastali kliniki, ter pričel z razvojem
poslovnega modela kirurške/zdravstvene klinike, ki bi zapolnila določene vrzeli na
Slovenskem trgu.